منابع

منابع فایلهای موجود در بخش صنایع:

۱-پرتال مهندسان صنایع دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه

۲-www.ghalenoy.persianblog.ir

۳-www.iran-eng.com

۴-www.aryabooks.com

۵-www.msvs.ir

۶-www.ieir-pm.persianblog.ir

۷-www.sanaye-en.blogfa.com

۸-www.irma.ir

۹-www.ifco.ir

۱۰-www.betsa.ir

۱۱-www.railassociation.ir

۱۲-www.freepaper.blogfa.com

/ 0 نظر / 8 بازدید